Flaga Gruzji i Unii Europejskiej

Prace w ramach projektu twinningowego z Gruzją

UKE prezentuje w Tbilisi wytyczne dla Gruzji w zakresie wdrożenia rozwiązań umożliwiających mapowanie infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz najlepsze praktyki i standardy europejskie związane z regulacją rynków właściwych.

Prezentacja ma miejsce podczas konferencji podsumowującej komponent 2. w ramach projektu twinningowego z Gruzją. Komponent ten został zakończony przygotowaniem wytycznych dotyczących usuwania barier infrastrukturalnych, współdzielenia infrastruktury, neutralności sieci i regulacji dostępu w odniesieniu do Europejskiej Agendy Cyfrowej.  

Podczas konferencji omawiane są m.in. kwestie współpracy regulatora gruzińskiego z Krajową Agencją Rejestru Publicznego (NAPR) w zakresie udostępniania i aktualizacji bazy adresowej, jak również kwestie mapowania infrastruktury krytycznej. Przygotowane przez przedstawicieli UKE wytyczne pozwolą gruzińskiemu regulatorowi szybko wdrożyć niezbędne rozwiązania, umożliwiające mapowanie infrastruktury usług telekomunikacyjnych.

Ponadto eksperci UKE przeprowadzają warsztaty dla zaproszonych przedstawicieli operatorów i izb telekomunikacyjnych. Przybliżane są najlepsze praktyki i standardy europejskie związane z regulacją rynków właściwych, analizą pozycji znaczącej i wyznaczaniem operatorów SMP. Eksperci UKE przedstawiają też korzyści dla rynku ze stosowania testów zawężania marży. Warsztaty stanowią podsumowanie dotychczasowych działań w ramach komponentu 3. projektu twinningowego, który dedykowany jest przeglądowi metodologii analizy rynków właściwych i wyznaczania pozycji znaczącej.