Grafika komputerowa z napisem POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Pożyczka szerokopasmowa z POPC dla podmiotów wpisanych do RPT

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przypomina o możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne (wpisane do RPT1) z instrumentów finansowych („pożyczka szerokopasmowa”) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Niskooprocentowane pożyczki skierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Poza przedsięwzięciami stricte infrastrukturalnymi możliwe jest również finasowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora MŚP.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postaci preferencyjnych pożyczek udzielane jest bezpośrednio przez wybrane instytucje finansowe (na podstawie wniosków).

Szczegółowe informacje oraz lista podmiotów udzielających pożyczek szerokopasmowych dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego2.

 

 

Rejestr dostępny na stronie: BIP UKE
Podmiot zarządzający środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów zwrotnych UE (instrumenty finansowe), dedykowanych rozwojowi infrastruktury szerokopasmowego Internetu.