światłowód

Ponowne konsultacje projektów decyzji dotyczących kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków 

Prezes UKE rozpoczął 3 lipca ponowne konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla:

 1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Netia S.A. z siedzibą w Warszawie
 3. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 4. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
 5. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie
 6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
 7. Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

Kluczowym elementem konsultowanych rozstrzygnięć są dwa dokumenty: Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. Mają one stanowić uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Ww. dokumenty wymagały ponownych konsultacji z uwagi na wprowadzone w nich zmiany będące wynikiem stanowisk konsultacyjnych złożonych w pierwszych konsultacjach oraz stanowisk złożonych po ich zakończeniu. 

Wprowadzone przez Prezesa UKE zmiany dotyczą w szczególności:

 • wprowadzenia w opłacie miesięcznej za dostęp do kanalizacji kablowej dodatkowych przekrojów kabli,
 • kar umownych,
 • terminów oraz rozwiązania umów,
 • doprecyzowania procedur zawartych w dokumentach, zgodnie z postulatami zgłoszonymi w postępowaniach konsultacyjnych. 

Konsultowane projekty decyzji stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2020. Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Projekty realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego. Projekty rozstrzygnięć wypełniają także założenia Dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Prezes UKE liczy, że uwagi i sugestie zgłoszone w ramach konsultacji pomogą opracować uniwersalne warunki dostępu do infrastruktury. Ostateczne decyzje doprowadzą do niedyskryminowania operatorów oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.