Logo Accessible Europe

Polityka dostępności i strona internetowa UKE wśród dobrych praktyk podczas “Accessible Europe 2019”

Dwie inicjatywy UKE, związane z dostępnością do technologii cyfrowych, znalazły się wśród zgłoszeń na forum “Accessible Europe: ICTs 4 ALL".  

Forum poświęcone zagadnieniu dostępności odbyło się 4-6 grudnia na Malcie. To regionalna inicjatywa Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), której celem jest zapewnienie cyfrowej dostępności wszystkim, zwłaszcza osobom o specjalnych potrzebach. Wydarzenie to zorganizowane zostało we współpracy z Komisją Europejską.

Inicjatywa „Accessible Europe” stanowi platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz sprzyja podjęciu koniecznej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

UKE zgłosiło dwie inicjatywy dotyczące dostępności (w kategorii polityki dostępności ICT oraz dostępności serwisów internetowych):

  • Politykę dostępności, która stanowi wytyczne do realizacji zadań UKE, zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do osób o szczególnych potrzebach.
  • Stronę internetową UKE, która dzięki wdrożonym mechanizmom jest dostępna i przyjazna dla osób o szczególnych potrzebach.

Działalność UKE mająca na celu zapewnienie powszechnej cyfrowej dostępności została już niejednokrotnie zauważona i doceniona – w 2019 roku projekt „Cyfrowa Dostępność dla Wszystkich” został wybrany jako Champion w prestiżowym konkursie WSIS Prizes.

Wszystkie zgłoszone inicjatywy dostępne są na stronie „Accessible Europe 2019”.
Zostaną one również opublikowane w Raporcie Końcowym podsumowującym przebieg wydarzenia na Malcie.