Grafika symbolizująca internet

Podsumowanie Strategii Prezesa UKE 2017-2021

Podsumowanie realizacji dokumentu „Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021”, w związku z zakończeniem kadencji Prezesa UKE. Ze względu na fakt, że kadencja uległa skróceniu, podsumowanie pokazuje stan na maj 2020 r.

Ochrona interesów konsumenta, rozwój infrastruktury i usług, wzrost konkurencji dzięki optymalnym regulacjom i rozwój własnych kompetencji poprzez kierowanie się wartościami Uczciwości, Kreatywności i Efektywności – to główne obszary działalności Regulatora w czasie mijającej kadencji.

Misją Prezesa UKE było zapewnianie obywatelom dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych na rozwijającym się rynku oraz w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym. Zgodnie z wizją Prezesa UKE, regulator powinien być obiektywnym, merytorycznym oraz wiarygodnym moderatorem rozwoju rynku, działającym ze zrozumieniem potrzeb społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw.

Ochrona interesów konsumentów

Ochrona interesów konsumenta była realizowana przez Prezesa UKE, m.in. poprzez dopasowanie usług telekomunikacyjnych do potrzeb konsumenckich, podnoszenie jakości usług , działalność informacyjno-edukacyjną. Sztandarowym narzędziem podnoszenia jakości usług był wdrożony mechanizm monitorowania jakości internetu i certyfikowanie aplikacji na komputery stacjonarne.  

Za sprawą pozasądowych metod rozwiazywania sporów (ADR) prostsze stało się dochodzenie praw przez konsumentów. Na rzecz konsumentów odzyskano ponad 3,5 mln złotych.

Rozwój infrastruktury i usług

Prezes UKE budował optymalne środowisko, zachęcające operatorów SMP do inwestycji, promujące wspólne inwestowanie oraz wspierając ideę współkorzystania z infrastruktury. Wdrożony został model współdzielenia infrastruktury pasywnej.

Udostępniono częstotliwości z pasma 700 MHz dla systemów szerokopasmowych i rozpoczęto wdrażanie technologii 5G w Polsce. Wydano 456  decyzji zezwalających na prowadzenie testów technologii 5G  w pasmach 2100 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz oraz 28 GHz.

Dzięki wsparciu wdrażania POPC 163 projekty otrzymały dofinansowanie a ponad 2 mln. gospodarstw domowych zostanie objętych zasięgiem sieci.

Konkurencja dzięki optymalnym regulacjom

Przeprowadzone zostały analizy rynków z wykorzystaniem lokalnego podejścia. Wydano decyzje dla rynków BSA (151 obszarów gminnych uznano za konkurencyjne) i LLU (51 obszarów gminnych uznano za konkurencyjne). Wspierany był także proces konwergencji i migracji usług do sieci IP, a także efektywna współpraca międzyoperatorska. Udzielono wsparcia rozwojowi e-commerce w sektorze pocztowym

Prezes UKE brał udział w tworzeniu przepisów krajowych i międzynarodowych. Prowadził też merytoryczną współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Był wiceprzewodniczącym BEREC, przewodniczącym sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) i wiceprzewodniczącym Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP). Eksperci UKE współpracowali także m. in. z Bankiem Światowym i ITU.

UKE 3.0 = Uczciwość, Kreatywność, Efektywność

Towarzyszące mijającej kadencji Prezesa UKE hasło UKE 3.0 = Uczciwość, Kreatywność, Efektywność, to w praktyce skuteczna budowa urzędu on-line poprzez cyfryzację kontaktu z klientami, oraz zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach łatwego dostępu do informacji. Wdrożono też jednolitą platformę danych o sektorze ICT: Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT).

Zapraszamy do zapoznania się z Podsumowaniem Strategii Prezesa UKE 2017-2021.

Pliki do pobrania