Podpisywanie porozumienia

Podpisanie porozumienia między UKE a ITU

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marcin Cichy podpisał z Dyrektor Biura ITU-D, Doreen Bogdan-Martin list zaangażowania dotyczący budowy Interaktywnej Mapy Transmisji Naziemnej (Włókna Optyczne i Mikrofale) dla Polski.

Na mocy tego dokumentu UKE przekazywać będzie do ITU dane na temat infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, pomagając w ten sposób ITU w procesie tworzenia interaktywnej mapy infrastruktury szerokopasmowej dla całego świata (zobacz stronę ITU)

Dane przekazywane do ITU przez UKE będą opierać się na siedmiu ogólnych wskaźnikach, tj.:

  • długości sieci transmisyjnych,
  • lokalizacji węzłów sieciowych,
  • rodzaju urządzeń zainstalowanych w naziemnej sieci transmisyjnej,
  • przepustowości sieci,
  • liczby włókien światłowodowych w kablu,
  • statusu operacyjnego sieci,
  • procentu populacji objętej zasięgiem sieci transmisyjnej.

UKE przekazując powyższe dane, angażuje się wspólnie z ITU w budowę projektu, który umożliwia konsumentom na całym świecie zapoznanie się z dostępem do szerokopasmowych sieci szkieletowych, regulatorom oraz administracji na porównaniu rozwiązań istniejących w różnych krajach i sprawdzeniu stopnia realizacji tzw. planów szerokopasmowych, przedsiębiorcom zaś– na zapoznanie się z możliwościami inwestycyjnymi.

Mapa infrastruktury szerokopasmowej będzie opracowywana w ramach niezależnych i autonomicznych projektów ITU i UKE. UKE zaangażuje się w gromadzenie, uzgadnianie dostępności danych oraz ich przekazywanie do ITU. ITU natomiast bierze na siebie koszt przetwarzania i scalenia pozyskanych od strony polskiej danych w formie interaktywnej mapy oraz pokrywa koszty utrzymania systemu.