Uczestnicy warszatów

Pierwszy regionalny warsztat EaPeReg i Banku Światowego na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej

20 i 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbył się pierwszy regionalny warsztat EaPeReg i Banku Światowego na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej.

Celem warsztatów, zorganizowanych dla przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego, był transfer wiedzy na temat metodologii mapowania infrastruktury szerokopasmowej i zbierania informacji o usługach telekomunikacyjnych. Eksperci UKE, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Orange Polska szczegółowo omówili proces mapowania, począwszy od ram prawnych i rodzaju danych o infrastrukturze i usługach podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu, aż po konkretne narzędzia służące przetwarzaniu zgromadzonych informacji i sposobie ich opracowywania.

W ramach warsztatów odbyły się również spotkania przedstawicieli poszczególnych krajów Partnerstwa Wschodniego z ekspertami Banku Światowego i UKE. Miały one na celu przeprowadzenie szczegółowych dyskusji w zakresie mapowania infrastruktury szerokopasmowej oraz ustalenie zasad dalszej współpracy nad stworzeniem wspomnianych metodologii i narzędzi.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, przewodnicząca i współprzewodnicząca jednej z trzech grup roboczych EaPeReg - grupy do spraw niezależności regulatorów i sieci szerokopasmowych (IRB EWG) oraz przedstawiciele Banku Światowego i portugalskiego regulatora ANACOM.

Poniżej przedstawiamy nasz film, na którym zobaczycie z jakich narzędzi korzystamy do mapowania infrastruktury szerokopasmowej.