Maszty radiowe na tle pochmurnego nieba.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Zainicjowane przez Prezesa UKE zmiany rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością będą skutkować ustanowieniem obowiązku uiszczania opłaty rocznej w ratach kwartalnych „z dołu”.

Obecnie jest ona uiszczana „z góry” za cały okres, w którym przysługuje prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania. Rozwiązanie to uprości system rozliczeń opłaty rocznej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany zakresu posiadanych uprawnień. 

Ponadto nowelizacja rozporządzenia utrzymuje na dotychczasowym poziomie wysokości opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez systemy cyfrowe na obszarze 1 gminy lub mniejszym w zakresie częstotliwości 174-470 MHz.

Rozwiązanie to zapewni warunki do dalszego rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej.

Nowelizacja rozporządzenia została podpisana przez Prezesa Rady Ministrów.

Niniejsze zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.