Logo BEREC

Możliwość przedstawienia opinii w sprawie wyroków TSUE dotyczących usług zero-rating

6 października br. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) poinformował, że dokonuje oceny wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczeń z dnia 2 września br. w sprawie naruszenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu (tj. C 34/20- Telekom Deutschland, C-854/19-Vodafone, C-5/20 Vodafone). Ocena ta poprzedza prace nad przeglądem wytycznych BEREC w sprawie wdrażania ww. rozporządzenia zgodnie z orzeczeniami TSUE.

Poprzez konsultacje publiczne BEREC daje wszystkim podmiotom zainteresowanym możliwość wniesienia swoich stanowisk i przekazania informacji. Uwagi można składać do 20 października br. do godziny 17.00 na adres

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz przekazania stanowiska również na skrzynkę Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 

Z zaproszeniem BEREC można zapoznać się pod poniższym linkiem.