Osoby przy stole podczas szkolenia

Misja szkoleniowa dla przedsiębiorców

Urząd Komunikacji Elektronicznej wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji szkoleniowej w Genewie, która odbędzie się w dniach 4-6 września 2018 r.

Celem misji jest przedstawienie uczestnikom możliwości biznesowych związanych z rynkiem zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, który rokrocznie szacowany jest na 50 mld dolarów, w tym rynkiem systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych o wartości 18,6 mld dolarów. Przedmiotowy rynek pozostaje otwarty dla polskich firm.

Zarówno UKE, PARP, MPIT, jak i MSZ podejmują wysiłki w celu promocji zamówień publicznych zagranicznych i zamówień organizacji międzynarodowych, a także promocji potencjału polskich małych i średnich przedsiębiorstw za granicą. Misja edukacyjna jest jednym ze wspólnych działań podjętych w tym zakresie.

Pliki do pobrania