Grupa ludzi podczas warsztatów

Materiały z warsztatów UKE dotyczących obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości

8 listopada Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował w Katowicach, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami, warsztaty dla przedstawicieli spółdzielni, zarządców i administratorów budynków na temat nieodpłatnego dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków.

Warsztaty to jedno z działań wpisujących się w Strategię Prezesa UKE. Podczas warsztatów, w których wzięli udział także przedstawiciele operatorów, omówione zostały m.in.:

  • obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wobec operatorów, wynikające z art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w przypadku budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej,
  • rozwiązania sprzyjające niepowielaniu instalacji telekomunikacyjnych,
  • korzyści płynące z dostosowywania instalacji telekomunikacyjnej budynków do wymogów wynikających z art. 30 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • mediacja jako narzędzie rozwiązywania sporów dotyczących dostępu z art. 30 ustawy,
  • rola Prezesa UKE jako źródła informacji na temat udostępniania nieruchomości przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną na potrzeby warsztatów.

Pliki do pobrania