Materiały z warsztatów POPC

Materiały z warsztatów POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 19 marca 2019 r. w Warszawie warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zaprezentowano również narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej znajdą Państwo materiały.
Materiały dotyczące narzędzia do testu MS dostępne są na stronie UKE.

Pliki do pobrania