Dzieci w sali lekcyjnej

Mamy rekord Guinnessa w jednoczesnej lekcji z nowych technologii

Uczniowie ze 64 szkół w Polsce i na Litwie, którzy w grudniu zeszłego roku brali udział w tym samym czasie w lekcji poświęconej nowym technologiom, ustanowili nowy rekord świata! Informacja o tym dotarła właśnie do UKE i fundacji Architects PL, które były organizatorami tego wydarzenia.

W ustanawianiu rekordu uczestniczyło 1793 uczniów z klas 5-7 szkół podstawowych, a elementem zajęć była praca w grupach, w ramach której dzieci wykonywały ćwiczenia polegające m.in. na dyskusji o wykorzystywaniu internetu jako źródła rozrywki, wiedzy, nauk i sposobu komunikacji, zapoznali się z przykładami Internetu Rzeczy, projektowaniem inteligentnego domu przyszłości i funkcjonowaniem inteligentnego miasta.

Celem lekcji było m.in. podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci w kontekście ich przyszłości w cyfrowym świecie i w społeczeństwie informacyjnym, uświadomienie, jak istotne jest zdobycie już dziś umiejętności, które mogą okazać się niezbędne do wykonywania zawodów, które dopiero powstaną.

UKE pracuje nad edukacją dzieci przez cały rok. Jako przedstawiciele administracji kompleksowo dbamy o rozwój młodego pokolenia - uczymy dzieci podstaw programowania, przez co pokazujemy jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie. Uczymy również jak bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie.

W 2018 r. przeprowadziliśmy ponad 2 tys. lekcji w ramach akcji „Klikam z głową”, podczas których podzieliśmy się naszą wiedzą z 50 tys. dzieci, a w zajęciach „Koduj z UKE” uczestniczyło 3 tys. dzieci. Od 2016 r., kiedy zaczęliśmy prowadzić akcje edukacyjne skierowane do najmłodszych, przeszkoliliśmy łącznie ponad 100 tys. dzieci.