Małgorzata Ignatowicz

Małgorzata Ignatowicz oficerem łącznikowym Grupy Banku Światowego

Małgorzata Ignatowicz, ekspert w Wydziale Współpracy Społeczno-Gospodarczej Departamentu Spraw Zagranicznych UKE, od października br. pełni funkcję oficera łącznikowego  Grupy Banku Światowego ds. relacji z sektorem prywatnym.

Rolą oficera łącznikowego jest wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem współpracy sektora prywatnego z instytucjami wchodzącymi w skład Grupy Banku Światowego: Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju, Międzynarodową Korporacją Finansową, Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych i Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych.

Przedstawiciele sektora prywatnego mogą brać udział w projektach i przetargach finansowanych przez Grupę Banku Światowego, których roczna wartość szacowana jest na 20 mld dolarów amerykańskich. Są one realizowane na potrzeby Banku lub w związku z działalnością pomocową, we wszystkich regionach świata, a wśród najczęściej zamawianych towarów i usług znajdują się sprzęt i usługi ICT.

UKE będzie informować o projektach i przetargach, w których mogą brać udział także polscy przedsiębiorcy, działający m.in. w sektorze ICT.

Małgorzata Ignatowicz jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim, prawa amerykańskiego na G. Levin College of Law, University of Florida i studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Reprezentuje Urząd w grupie roboczej ds. przetargów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz w sieci regulatorów tej organizacji (OECD NER). Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań, których celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców, w szczególności z sektora MŚP, na rynku projektów i przetargów organizacji międzynarodowych.

Małgorzata Ignatowicz jest również odpowiedzialna za współpracę operacyjną Prezesa Marcina Cichego z kierownictwem Grupy Banku Światowego w Waszyngtonie, w tym w zakresie projektów związanych z rozwojem infrastruktury szerokopasmowej w wybranych krajach.