Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Eksperci UKE wyznaczyli obszary, na których mogą być realizowane projekty w ramach naboru wniosków. Ich identyfikacja nastąpiła m.in. przy wykorzystaniu danych zbieranych przez UKE w ramach inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, wyników konsultacji społecznych obszarów białych „NGA”, a także informacji o projektach realizowanych w ramach POPC.

Określenie obszarów było procesem złożonym i wieloetapowym. Wykorzystano w tym celu narzędzie do wyznaczania optymalnego przebiegu sieci. Bazuje ono na teoretycznym modelu kosztów budowy i prognozowanego popytu. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne skierowanie środków publicznych w miejsca najbardziej ich wymagające. Dodatkowym utrudnieniem przy wyznaczaniu obszarów interwencji w czwartym naborze wniosków było to, że projekty będą realizowane na terenach, gdzie obecnie trwają inwestycje z drugiego naboru wniosków. Z uwagi na to, obszary interwencji należało zaprojektować tak, by sieci beneficjentów obydwu naborów nie przenikały się.

W czwartym naborze wniosków przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w 35 obszarach konkursowych, zlokalizowanych w 12 województwach. Maksymalna liczba gospodarstw domowych, możliwych do objęcia zasięgiem sieci NGA, wynosi 652 574.

W obszarach znajduje się 455 adresów szkół, gminnych ośrodków kultury i ochotniczych straży pożarnych, które mają szansę uzyskać dostęp do usług o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Kwota dofinansowania, alokowana dla tego naboru wniosków, wynosi 579,5 mln zł.

Środki te są ogromną szansą dla obszarów pozbawionych sieci NGA, dlatego zachęcamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych do składania wniosków o dofinansowanie.

Szczegóły na stronie CPPC.

Poniżej znajduje się mapa obrazująca liczbę gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem oraz minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką należy objąć zasięgiem na wyznaczonych obszarach dla IV konkursu działania 1.1 POPC.


mapa obrazująca liczbę gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem oraz minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką należy objąć zasięgiem na wyznaczonych obszarach