Telefon komórkowy z ikoną przychodzącej wiadomości na wyświetlaczu.

List intencyjny w sprawie smsów alarmowych

Dzisiaj został podpisany „List Intencyjny w sprawie wysyłania komunikatów o zagrożeniu w stanie wyższej konieczności do czasu wejścia w życie art. 21a ustawy o zarządzaniu kryzysowym”.

Stronami Listu - obok Prezesa UKE - są Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz operatorzy: Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A.

Strony Listu będą współpracować w zakresie wysyłania SMS-ów zawierających komunikaty o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem na określonym obszarze sytuacji kryzysowej. W związku ze wzmożonym występowaniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych (huragany, trąby powietrzne itp.) w okresie letnim operatorzy zadeklarowali gotowość do wysyłania tych SMS-ów już w trakcie nadchodzących wakacji, tj. jeszcze zanim wejdą w życie przepisy wprowadzające taki ustawowy obowiązek. SMS-y będą wysyłane do abonentów i innych użytkowników końcowych sieci ruchomych w sytuacjach mogących powodować bezpośrednie zagrożenie ich zdrowia i życia, a o potrzebie ich wysłania będzie decydował dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.