Budynek biurowy

Likwidacja Delegatury UKE w Warszawie

Zgodnie z nowym regulaminem organizacyjnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej, od 28 czerwca 2019 r. zlikwidowana została Delegatura w Warszawie.

Dotychczas realizowane przez Delegaturę w Warszawie zadania przechodzą w kompetencje Departamentu Kontroli.