Logo BEREC

Kwestionariusze BEREC dot. aktualizacji trzeciego kryterium wytycznych ws. VHCN

Szanowni Państwo - operatorzy sieci stacjonarnych,

Zwracamy się do Państwa w związku z prośbą BEREC dotyczącą aktualizacji trzeciego kryterium wytycznych BEREC w sprawie sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN).

BEREC wydał wytyczne dotyczące sieci o bardzo dużej przepustowości w październiku 2020 r., zgodnie z wymogami Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (art. 82) i zaktualizował kryterium czterech wytycznych w październiku ubiegłego roku. Wytyczne te, dostępne tutaj, opierają się na danych zebranych od europejskich operatorów sieci w latach 2019 i 2022. BEREC pragnie podziękować wszystkim operatorom sieci, którzy uczestniczyli w gromadzeniu danych i wypełnili kwestionariusze.                                   

Zgodnie z art. 82 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej "BEREC aktualizuje wytyczne do dnia 31 grudnia 2025 r., a następnie regularnie". W związku z tym BEREC rozpoczął obecnie prace nad aktualizacją trzeciego kryterium i uprzejmie zaprasza wszystkich operatorów sieci stacjonarnych do zgłaszania uwag poprzez wypełnienie załączonych kwestionariuszy najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Niniejsze zaproszenie do zgłaszania uwag stanowi wyjątkową okazję dla zainteresowanych stron do wniesienia wkładu w aktualizację wytycznych BEREC dotyczących sieci o bardzo dużej przepustowości. BEREC bardzo docenia wkład zainteresowanych stron.

Kwestionariusze kierowane są do operatorów następujących sieci:

  • Kwestionariusz 1 do operatorów sieci stacjonarnych z dostępem miedzianym (skrętka) (własne lub uwolnione linie miedziane), w szczególności jeśli posiadają oni sieć opartą na FTTB.
  • Kwestionariusz 2 do operatorów sieci kablowych z hybrydową siecią światłowodową (HFC), w szczególności jeśli posiadają oni sieć HFC z dostępem światłowodowym do co najmniej niektórych budynków wielorodzinnych.

Wypełnione kwestionariusze proszę przesłać na adres BEREC (a także do wiadomości na adres ).

W przypadku pytań dotyczących zrozumienia kwestionariusza, prosimy kierować je do Pani Doroty Wilkowskiej
(, tel. 22 534 91 45).

Pliki do pobrania