Na czarnym tle kontur mapy Polski

Konsultacje społeczne białych obszarów NGA

Do 31 lipca potrwają konsultacje białych obszarów NGA przed drugą rundą 3 konkursu w działaniu 1.1 POPC. Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE.

W tym procesie wykorzystano dane z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015, 2016 i 2017 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji), obszary, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 1 i 2 konkursu w działaniu 1.1. PO PC oraz obszary wyznaczone do pierwszej rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 3 konkursu w działaniu 1.1 PO PC.

W celu wyznaczenia obszarów do konsultacji, dane  zostały  powiązane ze słownikiem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny) oraz referencyjnymi słownikami adresowymi. Następnie zostały odpowiednio zestandaryzowane. W ostatnim etapie dane zostały przeanalizowane pod kątem występowania na nich infrastruktury telekomunikacyjnej bądź  realizacji inwestycji - także w ramach POPC.

Pracownicy UKE będą również członkami międzyresortowego zespołu, odpowiedzialnego za ocenę zgłoszonych planów inwestycyjnych.

W 2018 roku konsultujemy  prawie 2,3 mln punktów adresowych w tym ponad 2,6 tys. adresów szkół.

Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 31 lipca. W ramach konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat.