Żółta koperta wystająca ze skrzynki pocztowej

Konsultacje projektu programu pracy ERGP na rok 2019

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu programu pracy ERGP na rok 2019.

ERGP jest najważniejszą płaszczyzną współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i organem wspierającym Komisję Europejską wiedzą ekspercką. Projekt programu pracy zakłada realizację zadań opartych na trzech filarach, ujętych w średnioterminowej strategii ERGP:

- promowaniu zrównoważonego świadczenia powszechnej usługi pocztowej,
- promowaniu konkurencyjnego jednolitego rynku pocztowego UE,
- wzmocnieniu pozycji użytkowników usług pocztowych i ich ochronie.

Zaproponowany program pracy obejmuje następujące obszary tematyczne:

- przegląd regulacyjnych ram prawnych usług pocztowych,
- transgraniczną dostawę paczek,
- dostęp do sieci pocztowej,
- jakość usług, ochronę konsumentów i procedury reklamacyjne,
- monitorowanie głównych trendów rynkowych.

Dodatkowo w projekcie znalazły się zagadnienia horyzontalne:

- strategia średnioterminowa ERGP na lata 2020-2022,
- zwiększenie transparencji i efektywności ERGP,
- dialog z udziałowcami rynku pocztowego (forum dyskusyjne).

Projekt będzie przedmiotem dyskusji podczas forum udziałowców rynku pocztowego, które odbędzie się 20 września br.

Dokument jest dostępny pod adresem: ERGP Draft Work Programme 2019 - ERGP PL (18) 21

Uwagi i komentarze można przesyłać na adres: GROW-ERGP@ec.europa.eu z kopią do: ergp2019@anacom.pt w terminie do 24 września br.

Ostateczna wersja programu pracy ERGP, uwzględniająca ewentualne komentarze, zostanie opublikowana na stronie internetowej ERGP, po zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym ERGP w listopadzie br.