Konsultacje modelu kosztowego FTR

Konsultacje modelu kosztowego FTR

W ramach projektu badania kosztów zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje modelu kosztowego. Zapraszamy operatorów do uczestniczenia w procesie konsultacji i przesyłania na skrzynkę FTEurorate@uke.gov.pl odpowiedzi i komentarzy na szablonie  „Template for providing comments to the EC's cost model_short .xlsx/span>" zamieszczonym poniżej.

Na odpowiedzi czekamy do piątku 14 czerwca br. Komentarze nadesłane po tym terminie nie zostaną przekazane Komisji.

W załączeniu udostępniamy materiały będące przedmiotem konsultacji:

  • zanonimizowaną wersję modelu – „Fixed Cost Model - NON-CONFIDENTIAL - Poland.xlsm”
  • dokument opisujący proces konsultacji  – „Consultation document.pdf”
  • wprowadzenie i opis zawartości modelu – „User manual.pdf”
  • wyjaśnienie użytych algorytmów – „Manual.pdf”
  • opis metodologii i podejścia do danych – „Methodological approach document.pdf”
  • szablon do przekazywania komentarzy – „Template for providing comments to the EC's cost model_short .xlsx” 
  • podsumowanie dotychczasowych postępów w projekcie – „Summary Presentation.pdf”.”

Pliki do pobrania