Grafika komputerowa przedstawiająca miasto z lotu ptaka, plus napis POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Konsultacje metodyki pomiarów w POPC

Konsultacje metodyki pomiarów w procesie kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Rozpoczynamy konsultacje projektu dokumentu „Metodyka pomiarów i udziału UKE w procesie kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Zachęcamy zainteresowanych beneficjentów I osi POPC do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 10 stycznia 2018 r., na adres: konsultacje@uke.gov.pl

11 stycznia 2018r. o godz.10.00 w siedzibie UKE w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 w Sali YAWA odbędą się warsztaty, na których zostanie omówiony projekt dokumentu.

 

1 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Pomoc techniczna”, Działanie 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC”