Listy w skrzynce

Konsultacje KE dotyczące dyrektywy pocztowej

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne  w sprawie dyrektywy o usługach pocztowych, które potrwają do 9 listopada 2020 r.

Konsultacje mają na celu przedstawienie opinii zainteresowanych stron na temat funkcjonowania rynków pocztowych Unii Europejskiej, jakości usług pocztowych i znaczenia usługi powszechnej.

Wyniki zostaną uwzględnione w sprawozdaniu ze stosowania i oceny dyrektywy, które Komisja powinna przyjąć na późniejszym etapie.

Kwestionariusz konsultacji publicznych jest dostępny w 23 językach UE:

Kontakt: GROW E2 (GROW-E2@ec.europa.eu)