Telefon komórkowy

Konsultacje arkusza monitorowania Intra-EU

W ramach prac nad wdrożeniem regulacji połączeń wewnątrzunijnych przedstawiamy do konsultacji kwestionariusz mający służyć w przyszłości do monitoringu tej usługi. Uprzejmie prosimy operatorów świadczących usługi łączności wewnątrzunijnej o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji do 18 marca br. na skrzynkę: oraz .

Pliki do pobrania