Budynek mieszkalny

Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej

22 stycznia wydaliśmy decyzje regulacyjne określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury kablowej w budynkach mieszkalnych. Zwiększy to konkurencję między operatorami oraz ułatwi dostęp konsumentów do usług telekomunikacyjnych.

Dotychczas operatorzy kablowi w znikomym stopniu udostępniali konkurentom nieużywane kable telekomunikacyjne lub dyktowali wysokie opłaty - średnio 22-26 zł w przypadku udostępnienia abonenckich kabli światłowodowych. W konsekwencji często dochodziło do dublowania infrastruktury, co podnosiło koszty dotarcia do konsumenta.

Wprowadzone przez UKE zmiany - poprzedzone ponad półrocznym okresem przygotowawczym dla operatorów - zapewniają: obowiązek udostępniania nieużywanych kabli, prosty sposób dostarczenia usługi do użytkownika końcowego oraz minimalizację zjawiska duplikacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Regulacje zwiększą konkurencję między operatorami, przyczynią się do zmniejszenia kosztów świadczenia usług, umożliwią inwestycje w innych obszarach i przyspieszą rozpoczęcie świadczenia usług dla konsumentów.

Zmiany są zgodne z prawem Unii Europejskiej, w tym m.in. z Strategią Europa 2020, Jednolitym Rynkiem Cyfrowym i Europejską Agendą Cyfrową.

Szczegóły dotyczące decyzji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

Kto skorzysta z regulacji UKE: 1. Operatorzy udostępniający – zwiększenie przychodu I stopnia wysycenia sieci; 2. Operatorzy korzystający – świadczenie usług w nowych miejscach, skrócenie czasu, zmniejszenie kosztów; 3.	Abonenci – możliwość korzystania z usług różnych operatorów; 4. Dysponenci nieruchomości – ograniczenie prac instalacyjnych i związanych z tym niedogodności.