Kobieta i mężczyzna na elektrycznych hulajnogach

Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku - pojazdy elektryczne

UKE przeprowadził kontrolę elektrycznych deskorolek, hulajnóg oraz samochodów dziecięcych. Większość kontrolowanych urządzeń nie spełniła stawianych im wymagań.

Sprawdzeniu poddane zostało 18 wyrobów: 10, które wykorzystują technologie radiową (w tym wifi lub bluetooth) oraz 8 urządzeń elektrycznych niewykorzystujących technologii radiowej.

Kontrola obejmowała sprawdzenie czy wyroby spełniają wymagania formalne. Ponadto część wyrobów poddana została badaniom technicznym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. W wyniku kontroli okazało się, że 12 wyrobów było niezgodnych z wymaganiami.

Kontrola polegała na sprawdzeniu czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE, a także czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie oraz czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu. Tych informacji nie posiadało 11 urządzeń.

Pięć urządzeń zostało poddanych badaniom laboratoryjnym. Dwa z nich nie spełniły wymagań technicznych. Jeden nie spełnił wymagań w zakresie częstotliwości pracy, natomiast drugi w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach w załączniku.

Pliki do pobrania