Wzmacniacz GSM

Kampania kontrolna przeprowadzona w ramach nadzoru rynku – Wzmacniacze GSM

Przeprowadziliśmy kontrolę 8 modeli wzmacniaczy GSM. Skontrolowane 5 modeli urządzeń nie spełniło stawianych im wymagań.

Kontrola polegała na sprawdzeniu czy producent załączył informacje o ograniczeniach w użytkowaniu wzmacniaczy GSM na terenie Polski oraz czy wystawił i dołączył deklarację zgodności oraz instrukcję dla oferowanego wyrobu, a także czy na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE jak również czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych a także dane identyfikujące urządzenie. Pięć modeli urządzeń nie spełniło tych wymagań, z czego w 2 przypadkach brak było informacji o ograniczeniach w ich użytkowaniu.

Połowa modeli wyrobów została dodatkowo poddana badaniom laboratoryjnym, z czego jeden nie spełnił wymagań technicznych. Mogło to narazić innych użytkowników na pogorszenie jakości odbioru sygnału GSM lub zakłócać pracę innych urządzeń radiowych.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych modelach urządzeń w załączniku.

Ponadto przypominamy, że prawo do instalowania i użytkowania tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy telekomunikacyjni. Więcej informacji na naszej stronie w artykule Nielegalne wzmacniacze GSM.

Pliki do pobrania