Zdjęcie portretowe Iwony Różyk-Rozbickiej

Iwona Różyk-Rozbicka dyrektorem Departamentu Prawnego UKE

Od 1 czerwca dyrektorem Departamentu Prawnego zostanie Iwona Różyk-Rozbicka, dotychczasowy zastępca dyrektora w tym departamencie.

Iwona Różyk-Rozbicka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych w SGH, a także stypendystką Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych w Abo Akademii w Finlandii. Ukończyła podyplomowe studia Ochrony Konkurencji i Regulacji w Sektorach Infrastrukturalnych. Jest też laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską z dziedziny prawa własności przemysłowej.

Karierę zawodową rozwijała w kancelariach prawnych GWW, Dentons, Łabudzka Legal i SMM Legal.  Jako radca prawny obsługiwała kluczowe dla rynku telekomunikacyjnego projekty: częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz i 800/2600 MHz, kanalizacji kablowej ROI, MTR, roamingu krajowego i interconnect MNO/MVNO.

Iwona dołączyła do zespołu UKE 1 stycznia 2017 r. obejmując stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego. Odpowiadała za strategiczne projekty prawne, w tym spory na arenie międzynarodowej.

Do głównych zadań nowego dyrektora będzie należało nadzorowanie zgodności działań UKE z prawem oraz monitorowanie postępowań przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Iwona Różyk-Rozbicka będzie w dalszym ciągu raportować bezpośrednio do Prezesa UKE Marcina Cichego.