Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023 - Call Center

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023 - Call Center

Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchamia usługę Call Center -  informowanie klientów zewnętrznych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych UKE (helpdesk PIT).

Aplikacja umożliwi każdemu zainteresowanemu pozyskać informację  w zakresie:

  • dostępu do systemu/logowania
  • problemów technicznych
  • zakresu zbieranych danych
  • przygotowania danych
  • importu danych
  • oświadczenia/zakończenie inwentaryzacji
  • portalu mapowego

Usługa dostępna będzie od 1 marca 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00  pod numerem telefonu 297 650 620;