Prezes UKE z prezesem EETT

Hybrydowy warsztat z greckim regulatorem EETT

30 listopada 2021 r. UKE zorganizował pierwszy hybrydowy warsztat z greckim regulatorem EETT. Trzyosobowa delegacja grecka pod przewodnictwem Prezesa EETT Pana Profesora Konstantinosa Masselos uczestniczyła w spotkaniu w siedzibie UKE, pozostali uczestnicy ze strony greckiej brali udział zdalnie. Spotkanie otworzył Prezes UKE Dr Jacek Oko

Celem warsztatu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie różnych obszarów regulacji rynku komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie analiz rynków i stosowanych środków zaradczych. Ponadto eksperci UKE omówili kwestie związane z usługami i numeracją w zakresie premium rate, jakością usług oraz funkcjonowaniem rynków łączności ruchomej i stacjonarnej.

Z kolei przedstawiciele EETT zaprezentowali również stosowaną przez nich metodologię zbierania i analizy danych w zakresie pokrycia i jakości w sieciach mobilnych.

Prezes UKE pogratulował Prezesowi EETT wyboru na stanowisko Przewodniczącego BEREC na rok 2023 i zadeklarował wsparcie UKE i aktywny udział w działaniach w ramach tej sieci.

Na zakończenie obie strony wyraziły chęć kontynuacji współpracy dwustronnej poprzez organizację kolejnych warsztatów tematycznych.