Logo ERGP

Forum interesariuszy ERGP w Brukseli

Wiodącym tematem tegorocznego Forum interesariuszy Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) była regulacja sektora pocztowego w wymiarze europejskim i globalnym.

Forum interesariuszy ERGP jest miejscem spotkań regulatorów oraz przedstawicieli sektora pocztowego, cyfrowego i dostawców e-commerce. Tegoroczne wydarzenie, które odbyło się 18 września w Brukseli, zgromadziło ponad 200 osób.

Uczestnicy poruszyli kwestie wpływu handlu elektronicznego na rynek pocztowy oraz implikacji systemu opłat końcowych Światowego Związku Pocztowego (UPU) na międzynarodowy obrót pocztowy.

Forum było okazją do dialogu z przedstawicielami rynku oraz wysłuchania ich opinii, które mogłyby być uwzględnione w formułowaniu strategii ERGP na 2020-2022 dla sektora pocztowego i programu pracy ERGP na rok 2020.

Szczegóły dotyczące forum dostępne są na stronie internetowej ERGP.