Telefon

Finalizacja modelu kosztowego FTR

Komisja Europejska przedstawiła końcowe wyniki projektu „Ocena kosztów świadczenia hurtowych usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w krajach UE”.

Proces konsultacji został zakończony i na obecnym etapie projektu nie ma już możliwości zgłaszania uwag. Przygotowany w ramach projektu model kosztowy zostanie uwzględniony przez Komisję Europejską w pracach nad przyszłym aktem delegowanym, który określi ogólnounijne maksymalne stawki za zakańczanie połączeń głosowych: w sieci ruchomej (MTR) oraz w sieci stacjonarnej (FTR) (Eurorates).

Przedstawione materiały obejmują: publiczną wersję modelu kosztowego (model referencyjny), listę wyników według krajów z uwzględnieniem różnych scenariuszy, materiały z warsztatów i przeprowadzonych konsultacji oraz towarzyszące dokumenty metodologiczne.

Pełen zestaw materiałów dotyczących projektu, dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. W załączeniu udostępniamy zanonimizowaną wersję modelu kosztowego dla Polski

Pliki do pobrania