Zdjęcie kobiety przy laptopie z napisem Skorzystaj z usług UKE dostępnych przez internet

Elektroniczna sprawozdawczość PT – czekamy na Twoją opinię

W związku z planowanym wprowadzeniem od 2019 r. obowiązku sprawozdawczego z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych (PUE), Prezes UKE zachęca przedsiębiorców telekomunikacyjnych do testowania funkcjonalności formularzy sprawozdawczych na PUE. Testowanie będzie możliwe w dniach 25 lipca – 3 sierpnia 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o założenie na PUE konta osoby fizycznej za pomocą profilu zaufanego, a następnie wypełnienie załączonej tabeli w Word (Dane PT do zakładania kont podmiotów na potrzeby testów nowej sprawozdawczości) i przesłanie jej na adres test.sprawozdawczosc@uke.gov.pl w celu założenia konta przedsiębiorcy.

Konto osoby fizycznej można założyć korzystając z funkcji „Zarejestruj (Profil zaufany ePUAP)” na stronie https://pue.uke.gov.pl i następnie klikając w „Zarejestruj się” .Po założeniu konta należy zalogować się do niego poprzez profil zaufany. Po pierwszym zalogowaniu należy uzupełnić dane w zakładce „Twoje Konto”, „Profil Użytkownika”. Użytkownikowi, który będzie już posiadał konto osoby fizycznej na PUE, pracownik Biura Informatyki UKE , na podstawie danych w wypełnionej tabeli, założy konto testowe przedsiębiorcy.

Uwagi do testowanych formularzy należy zgłaszać w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. na adres test.sprawozdawczosc@uke.gov.pl korzystając z załączonego pliku Excel (Formularz do przekazywania uwag). Na wskazany adres e-mail prosimy o kontakt w przypadku pytań związanych z zakładaniem konta na PUE lub testowaniem formularzy sprawozdawczych.

Dodatkowo zamieszczamy listę przedsiębiorców, którzy posiadają wymagane konta do testowania.

Pliki do pobrania