telefon z informacją o otrzymanej wiadomości na ekranie

e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje w partnerstwie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce.”
 
Beneficjent:
  • Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy:
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Ministerstwo Rozwoju
 
Termin realizacji programu: 7 listopada 2019 – 6 listopada 2022
 
Dofinansowanie projektu z UE:  67 684 017,56 PLN
 
Przedmiot współpracy:
W ramach projektu e-Doręczenia zaplanowane jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce, w tym przygotowanie aplikacji publicznych („Urzędnik”, Obywatel”, „Przedsiębiorca”) do obsługi korespondencji w relacjach z jednostkami publicznymi (w tym administracja, sądownictwo).

Odbiorcami projektu są: podmioty sektora publicznego RP, obywatele - osoby fizyczne, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG, podmioty niepubliczne niebędące osobami fizycznymi.
 
Cel współpracy:
Głównym celem realizacji projektu e-Doręczenia jest wdrożenie:
•       bezpiecznej,
•       skutecznej,
•       niezawodnej,
•       interoperacyjnej
•       przyjaznej użytkownikowi
usługi rejestrowanego doręczania elektronicznego w Polsce:
•       równoważnej prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru,
•       zgodnej z wymogami usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego określonymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 (Rozporządzenia eIDAS),
•       zgodniej z wymogami projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz dokumentów wydanych na jej podstawie, w tym w standardzie e-Doręczeń.

Planowane rozwiązanie zapewni również funkcjonowanie punktu dostępowego do usług rejestrowanego doręczenia w Polsce w celu umożliwienia transgranicznej wymiany danych z adresatami do doręczeń elektronicznych z obszaru UE.