Kobieta w czarnym garniturze na białym tle.

Dorota Grudzień-Barbachowska dyrektorem Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE

1 sierpnia dyrektorem Departamentu Polityki Konsumenckiej została Dorota Grudzień-Barbachowska.

Dorota Grudzień-Barbachowska jest absolwentką Wydziału Prawa Akademii Teologii Katolickiej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Karierę zawodową zaczynała w Kancelarii Adwokackiej „Jacek Reps – Piotr Wojnar”, a następnie w UOKiK, gdzie sprawowała kolejno funkcje głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Konkurencji, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora warszawskiej Delegatury UOKiK i Dyrektora Departamentu Prawnego.

W latach 2005-2007 Dorota pracowała dla UKE, jako główny specjalista w Departamencie Prawnym, gdzie odpowiadała za przygotowywanie opinii prawnych i aktów administracyjnych, sporządzanie decyzji i postanowień Prezesa UKE oraz szkolenie pracowników Urzędu w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących działalność Urzędu.

Do głównych zadań nowej Dyrektor będzie należało prowadzenie polityki konsumenckiej UKE w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów z dostawcami usług oraz interwencji w sprawach abonentów.