Mężczyzna pracujący na komputerze

Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

Już ponad 32 tys. użytkowników zarejestrowało się do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, który od 1 grudnia 2018 r. pozwala nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy.

W tym czasie wykonanych zostało ponad 440 tys. pomiarów, na podstawie których stworzyliśmy m.in. ranking operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy we współpracy z firmą V-Speed, która jest dostawcą mechanizmu.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego  wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Przez rok użytkownicy wykonali niemal 30 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 440 tys. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 123,4 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego, a 23,4 Mb/s dla internetu mobilnego. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 44 i 11,1 Mb/s.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pokazującymi szczegóły, a także ranking operatorów stacjonarnych i mobilnych wykonany na podstawie pomiarów dokonanych dzięki certyfikowanemu mechanizmowi.
 

Pliki do pobrania