Grafika - palec mężczyzny klika na wirtualne listy

Cennik publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

Informujemy, że 5 października 2021 r. wszedł w życie cennik publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, który określa wysokość opłat pobieranych przez Pocztę Polską S.A. za przekazywanie korespondencji na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

Przedmiotowy cennik dostępny jest pod linkiem: http://bip.poczta-polska.pl/repozytorium