Bezpłatne szkolenia z dostępności

Bezpłatne szkolenia z dostępności

Zapraszamy do udziału w realizowanych przez Fundację Widzialni bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach z dostępności, które odbędą się 15, 18 i 22 lipca br. w siedzibie Urzędu.

Zakres szkoleń obejmuje:

 1. Wdrażanie standardów dostępności w organizacji, 15.07.2019r.(UKE).
 2. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibillity Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych 18.07.2019r. (UKE).
 3. Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG 22.07.2019r. (UKE).
 4. Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami.
 5. Wykorzystywanie standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych.
 6. Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników –testerów z indywidualnymi potrzebami.

Szkolenia są realizowane w ramach pilotażu nowych kwalifikacji rynkowych. Ich celem jest przekazanie i wzmocnienie kompetencji osobom odpowiedzialnym za dostępność w organizacji. .

Pilotaż przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach i walidacji więcej niż jednej kwalifikacji.

Zgłoszenia należy przesłać do 9 lipca 2019 roku na adres Tomasz.Hupalo@uke.gov.pl.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko, stanowisko;
 2. Nazwę firmy;
 3. Informację o wyborze kwalifikacji:
 • Wdrażanie standardów dostępności w organizacji.
 • Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibillity Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych.
 • Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG.
 • Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami.
 • Wykorzystywanie standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych.
 • Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników – testerów z indywidualnymi potrzebami.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym jest dostępność i dlaczego jest tak ważna?

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Umożliwia tym samym prowadzenie niezależnego życia oraz uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym kraju i lokalnego środowiska oraz korzystanie z stwarzanych przez nie możliwości na zasadzie równości z innymi.

Zwiększanie poziomu dostępności usług oraz jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach na rynku telekomunikacyjnym i pocztowych jest jednym z priorytetów Prezesa UKE, ujętych w Strategicznych kierunkach działań Prezesa UKE w latach 2017-2021.