Bezpieczeństwo dzieci online - raport Komisji Szerokopasmowej ONZ

Bezpieczeństwo dzieci online - raport Komisji Szerokopasmowej ONZ

Komisja Szerokopasmowa ds. Zrównoważonego Rozwoju działająca przy ONZ opublikowała raport i Uniwersalną Deklarację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w internecie. Współautorem dokumentów jest Prezes UKE Marcin Cichy, który jako jeden z Komisarzy Szerokopasmowych, uczestniczył w pracach grupy roboczej.

Raport opisuje przyczyny i skutki zagrożeń z jakimi w internecie mogą zetknąć się dzieci. Przedstawia też konkretne działania, które pozwolą zapobiec niechcianym zjawiskom. Bezpieczeństwo najmłodszego pokolenia zostało w nim określone jako globalny cel, do osiągnięcia którego powinna zostać podjęta jak najszersza współpraca.

Razem z raportem przedstawiona została Uniwersalna Deklaracja, którą podpisali wysokiej rangi członkowie ONZ, a także przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego. Deklaracja zakłada wypracowanie modelu współpracy, której celem jest ochrona dzieci w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem dostępnych technologii. Jednym ze wskazanych przykładów jest zastosowanie sztucznej inteligencji, która może skutecznie pomóc w zwalczaniu przemocy online.

W dokumencie istotną rolę przypisano edukacji. Podczas prac nad raportem, jego autorzy zapoznali się z założeniami i efektami akcji edukacyjnej „Klikam z głową”, prowadzonej przez UKE. W ciągu ostatnich trzech lat świadomego korzystania z internetu i nowych technologii nauczyliśmy ponad 130 tys. dzieci.

Raport i Deklaracja dostępne są na stronie grupy roboczej Komisji Szerokopasmowej.

Pliki do pobrania