Badanie konsumenckie osób ze szczególnymi potrzebami przeprowadzone w 2022 roku

Badanie konsumenckie osób ze szczególnymi potrzebami przeprowadzone w 2022 roku

Przedstawiamy wyniki badania konsumenckiego osób ze szczególnymi potrzebami 2022 r. przygotowanego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Badanie wskazuje m.in., że zdecydowana większość respondentów posiada dostęp do internetu. Wśród tego grona najwięcej jest osób, które posiadają dostęp do internetu stacjonarnego. Ponad trzy czwarte osób badanych ma także dostęp do internetu mobilnego.

Jak wynika z badania, 45,5 proc. respondentów wie, że operatorzy usług telekomunikacyjnych mają obowiązek świadczyć udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Większość respondentów nie wie jednak, czy ich operatorzy umożliwiają kontakty z BOK za pośrednictwem np. tłumacza migowego online. Tymczasem możliwość kontaktu wzrokowego (choćby za pośrednictwem wideorozmowy) jest istotna dla osób badanych - nie tylko jako alternatywna forma kontaktu z pracownikiem BOK, ale także jako element procesu składania reklamacji. 

32,7 proc. badanych wie, że pracownik BOK na prośbę osoby ze szczegolnymi potrzebami ma obowiązek zaoferowania odpowiedniego urządzenia dopasowanego do jej potrzeb. 

Badanie wskazuje także, że aż 78,2 proc. badanych deklaruje korzystanie z komunikatorów internetowych. Najczęściej wybierany jest Messenger. Ponad dwie trzecie respondentów ze szczegolnymi potrzebami wskazało, że komunikacja poprzez komunikatory internetowe jest bardziej funkcjonalna od komunikacji za pośrednictwem sieci mobilnej. 

Prawie połowa badanych zauważyła pozytywne zmiany na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w ciągu ostatniego roku. Najbardziej zauważalna była wieksza liczba ofert. 

Z badania wynika również, że epidemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne u ponad połowy badanych osób ze szczegolnymi potrzebami - najczęściej korzystali oni w tym czasie z połaczeń głosowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Pliki do pobrania