Kobieta i mężczyzna w strojach biznesowych przy laptopie

Badanie konsumenckie 2020 - klienci instytucjonalni

Nawet w jednej trzeciej firm pandemia i okres kwarantanny spowodowały wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza w zakresie połączeń głosowych – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego wśród klientów instytucjonalnych

Niemal wszystkie badane firmy posiadają dostęp do internetu. Najpopularniejszym sposobem łączenia się z siecią jest dostęp stacjonarny, jednak znaczna grupa badanych korzysta również z dostępu mobilnego.

Badane firmy korzystają też z aktualnego oprogramowania oraz programów antywirusowych. Połowa badanych przedstawicieli firm deklaruje, ze korzysta z rozwiązań  zwiększających poziom prywatności w sieci, ale niemal jedna czwarta badanych nie ma na ten temat wiedzy.

Prawie połowa badanych firm zatrudnia osoby mające w zakresie swojej odpowiedzialności zabezpieczenie sieci i bezpieczeństwo danych. 

Ponad 60 proc. przedstawicieli badanych firm spotkało się z pojęciem przetwarzania danych w chmurze. Firmy te w zdecydowanej większości dostrzegają korzyści z tego podejścia. Największą korzyścią jest łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo przed utratą danych. Około jedna trzecia badanych firm dostrzega zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w chmurze. Są to przede wszystkim ryzyko wycieku danych, czy to ze względu na działalność hakerów czy na skutek awarii.

Wpływ COVID-19

W oczach około jednej trzeciej badanych firm pandemia i okres kwarantanny spowodowały wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza w zakresie połączeń głosowych. Wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne w mniejszym stopniu dotknął firmy zatrudniające do 10 osób.

W około połowie badanych firm świadczono podczas pandemii pracę zdalną. Badani przedstawiciele firm byli w większości zadowoleni z usług świadczonych podczas takiej formy pracy. Opinię negatywną wyraziło zaledwie 7 proc. z nich.

W 42 proc. badanych firm korzystano podczas trwania epidemii z e-learningu. Korzystanie z tej formy nauki zazwyczaj nie wiązało się z problemami, choć u około jednej czwartej badanych firm pojawiły się problemy techniczne związane z aplikacjami. Ogólnie jednak większość firm bardzo pozytywnie ocenia jakość usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przy e-learningu.

W aż 63 proc. badanych firm, w których prowadzi się pracę zdalną lub korzysta z e-learningu, w związku z pandemią COVID-19 wzrosło użytkowanie aplikacji i programów wideokonferencyjnych.

Jednolity rynek cyfrowy

Niemal trzy czwarte badanych przedsiębiorstw deklaruje, że wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego we wszystkich krajach UE nie wpłynie na rozpoczęcie/zwiększenie sprzedaży internetowej. Najczęściej szansę we wprowadzeniu jednolitego rynku dostrzegają firmy i instytucje zajmujące się przemysłem, najrzadziej te zajmujące się szeroko pojętą kulturą, administracją i oświatą.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Zobacz także:

Badanie konsumenckie - klienci indywidualni 2020

Badanie konsumenckie - dzieci, rodzice i nauczyciele 2020

Pliki do pobrania