Klawiatura komputerowa z ikoną oznaczającą niepełnosprawność

Badania dostępności stron i aplikacji mobilnych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych

Badania miały na celu ocenę stanu dostosowania stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych dla potrzeb osób, objętych ryzykiem wykluczenia społecznego.

Dotyczy to tak osób starszych jak i niepełnosprawnych. Istotne jest, by mogli się oni bez ograniczeń poruszać w przestrzeni cyfrowej, która pozwoli im na niezależność i uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Polska jest obecnie najszybciej starzejącym się państwem Unii Europejskiej. Populacja osób powyżej 65. roku życia stanowi 16% mieszkańców kraju. W 2024 roku osiągnie poziom 23%, a w 2025 roku – 33%. Na ryzyko wykluczenia społecznego narażonych jest też około 5 mln osób niepełnosprawnych mieszkających w Polsce – czyli blisko 12% społeczeństwa. Wśród nich znajduje się około 1,8 mln osób z niepełnosprawnością wzroku. W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu szacuje się, że to około milion osób. Niepełnosprawność to także ograniczenia intelektualne, choroby psychiczne czy niepełnosprawności sprzężone (dwa lub więcej rodzajów ograniczeń).

Dostępność rozumiana jest jako właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Przestrzeń cyfrowa jest obszarem, który jako jeden z nielicznych posiada sprecyzowany i zunifikowany standard dostępności – WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). To zbiór zasad, jakimi powinien kierować się twórca strony www, aby przygotować stronę dla możliwie największej liczby użytkowników. Dostępna witryna internetowa to taka, która pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytkowanie jej zasobów.

Prezes UKE sprawując nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym realizuje badania dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Coroczne badania stron wpisane są w Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z prezentacji Raportu o dostępności stron internetowych, która odbyła się 14 grudnia w siedzibie UKE.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania