Kobieta w stroju biznesowym w przestrzeni biurowej

Anna Ratyńska ekspertem narodowym w Komisji Europejskiej

Od połowy maja 2019 r. Anna Ratyńska, główna specjalistka w Wydziale Spraw Europejskich Departamentu Spraw Zagranicznych, zostaje oddelegowana do Komisji Europejskiej jako ekspert narodowy.

Zadaniem oddelegowanych ekspertów narodowych jest dostarczanie Komisji wysokiej jakości wiedzy i doświadczenia zawodowego, w szczególności w dziedzinach, w których wiedza specjalistyczna nie jest łatwo dostępna – takich jak łączność elektroniczna. Eksperci narodowi wykonując swoje obowiązki kierują się wyłącznie interesem Komisji.

Ostatnio Anna Ratyńska zapewniała wsparcie operacyjne Prezesa UKE w BEREC, raportując bezpośrednio do Marcina Cichego. Wcześniej odpowiadała za koordynację prac w UKE nad Europejskim kodeksem łączności elektronicznej.

Jest absolwentką europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła podyplomowe studia z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki na Politechnice Warszawskiej. Z UKE związana od 2014 r., wcześniej pracowała w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Po nominacjach Wojciecha Berezowskiego na wiceprzewodniczącego grupy CEPT Com-ITU, Sławomira Olszewskiego na współprzewodniczącego Grupy Roboczej Remedies w BEREC oraz Lidii Stępińskiej-Ustasiak na przewodniczącą Grupy ds. Inicjatyw Budowania Kompetencji Cyfrowych przy ITU, Anna Ratyńska jest kolejną osobą z zespołu Marcina Cichego, Prezesa UKE, która będzie umacniać merytoryczny wizerunek Urzędu na arenie międzynarodowej. Budowanie kompetencji zespołu jako jeden z kluczowych elementów w ramach strategii rozwoju organizacji UKE 3.0 jest realizowane między innymi poprzez zdobywanie doświadczenia w środowisku międzynarodowym.