Klawiatura komputerowa z niebieskim klawiszem lupy

Aktualizacja wyszukiwarki UKE

Serwis Urzędu Komunikacji Elektronicznej o infrastrukturze szerokopasmowej przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której dostosowany został do potrzeb osób niedowidzących, zyskał też nowoczesny interfejs użytkownika oraz dodatkowe funkcje i narzędzia, w tym możliwość:

  1. wyboru podkładu mapy (fizyczna, topograficzna, ortofotomapa, openstreetmap),
  2. korzystania z usług WMS (Web Map Serwis), gdzie do własnej kompozycji mapowej można dodać dane z serwera WMS,
  3. eksportu danych infrastrukturalnych oraz o zgłoszonym popycie na usługi z wybranej jednostki administracyjnej,
  4. wydruku aktualnej kompozycji mapy.

Prezentowane dane przestrzenne zostały zaktualizowane. Ponadto rozszerzony został zakres danych dostępnych w serwisie – w nowej wersji można znaleźć informację o:

  1. lokalizacji hotspotów,
  2. zgłoszonym popycie na usługę,
  3. planowanej rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków Programu Polska Cyfrowa (POPC).

Wyszukiwarka UKE ma na celu udostępnienie informacji z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (węzły, kolokacje, stacje BTS, hotspoty oraz linie). Podstawową funkcją jest weryfikacja w danej lokalizacji dostępności usług wraz z informacją o ich dostawcy.

Ważnym miejscem serwisu jest także formularz umożliwiający zgłoszenie popytu. Pozwala on osobom zainteresowanym usługami, które nie są dostępne w miejscu ich zamieszkania, lub wyższymi prędkościami usług szerokopasmowych, zgłosić takie zapotrzebowanie. Zgromadzone w ten sposób informacje pozwolą operatorom planować kolejne inwestycje.

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/