Aktualności

  • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w telekomunikacji

    13 grudnia 2019

    Termin „nadużycie finansowe” stosuje się powszechnie do określenia szeregu przewinień i obejmuje szeroki zakres naruszenia prawa. Każda kradzież, sprzeniewierzenie środków publicznych, fałszerstwo, łapówkarstwo, celowe wprowadzenie w błąd, zmowa, ukrywanie istotnych faktów - to działania niezgodne z prawem, które zostały popełnione dla własnej korzyści. Więcej o: Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w telekomunikacji

  • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

    17 października 2017

    25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 14 ustawy podmiot publiczny może zlecać usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych wyłącznie integratorowi usług SMS wpisanemu do wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej o: Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej