Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W procesie pomiaru jakości usług jakości  internetu przez wypożyczane Użytkownikom końcowym próbniki sieciowe UKE udostępnia rejestr wyników pomiarów. Dane będą aktualizowane w cyklu miesięcznym.

Rejestr

[Najnowsza aktualizacja - 18.03.2024]