Projekt 5G Trusted And seCure network servICes – 5G TacticProjekt realizowany jest ze środków:

 • Programu Digital Europe
 • przyznanych w ramach naboru DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SEC-5G-INFRASTRUCTURE - Securing 5G Strategic Digital Infrastructures and Technologies
 • w ramach Konsorcjum składającego się z Lidera - Institute of Accelerating Systems and Applications funkcjonującego przy Uniwersytecie w Atenach oraz 13 Partnerów z kilku krajów europejskich: Bubbleran, Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Ethniki Epitropi Tilepikoinonion &Tachydromeion, Cosmote Kinites Tilepikoinonies Monoprosopi AE, Chalmers Tekniska Hogskola AB, Universidad de Cantabria, Archi Psifiakis Asfaleias, Grafeio Epitropou Rythmiseos Hlektronikon Epikoinonion Kai Tahydromeion, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego, Directoratul National de Securitate Cibernetica,  Orange Romania SA, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dotvision

Zgodnie z umową grantową nr 101127973 — 5G-TACTIC — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03

Całkowita wartość projektu wynosi 5 211 184,62 Euro, w podziale na: 

 • środki UE, tj. 2 605 592,31 Euro, co stanowi 50% całkowitej wartości projektu
 • współfinansowanie ze środków uczestników projektu, tj. 2 605 592,31 Euro, co stanowi 50% całkowitej wartości projektu

Wartość kosztów projektu planowanych do poniesienia przez UKE wynosi 182 970,00 Euro, w podziale na:

 • środki UE, tj. 91 485,00 Euro, co stanowi 50% ww. wartości kosztów projektu
 • współfinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. 91 485,00 Euro, co stanowi 50% ww. kosztów projektu

Planowany okres realizacji projektuod 01-12-2023 r. do 30-11-2026 r.

Zakres i cel projektu:

Projekt koncentruje się na problematyce cyberbezpieczeństwa i zaufaniu do sieci 5G. Ma on na celu wspieranie współpracy między organami krajowymi a prywatnymi dostawcami usług oraz sprzętu technologicznego, w szczególności innowacyjnymi europejskimi MŚP, operatorami sieci i dostawcami specjalistycznych technologii. W tym kontekście w ramach projektu nastąpi zdefiniowanie elementów architektury bezpieczeństwa oraz procedur działania sieci 5G, a następnie opracowanie i przyjęcie odpowiedniego zestawu narzędzi oraz rekomendacji w zakresie cyberbezpieczeństwa tych sieci, a także cyberbezpieczeństwa elementów infrastruktury tworzącej sieć 5G i wspierającej jej funkcjonowanie. Planowane działania obejmą pilotaż, testowanie i integrację aspektów bezpieczeństwa otwartych i zdezagregowanych rozwiązań 5G takich jak Open RAN, z uwzględnieniem najnowszych, odpowiadających potrzebom działań normalizacyjnych.  Oprócz przedsięwzięć pilotażowych w ramach projektu, we współpracy z europejskimi partnerami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące ww. zagadnień, które będą odpowiadały potrzebom odpowiednich europejskich organów krajowych, a także pozostałych interesariuszy rynku telekomunikacyjnego.

Produkty niniejszego projektu:

 • zestaw narzędzi cyberbezpieczeństwa sieci 5G
 • zestaw narzędzi cyberbezpieczeństwa elementów infrastruktury wspierającej funkcjonowanie sieci 5G
 • metodologia zarządzania cyklem życia sieci 5G oraz środków wspierających proces zarządzania
 • wytyczne i zestaw najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G
 • działania komunikacyjne oraz szkolenia w zakresie prezentacji ww. produktów projektu

Beneficjenci: członkowie Konsorcjum projektu

Główni Interesariusze projektu:

 • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 • Producenci sprzętu i oprogramowania OpenRAN
 • Instytucje publiczne współpracujące z UKE w domenie cyberbezpieczeństwa
 • Instytucje akademickie
 • Użytkownicy

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Zwiększenie konkurencyjności i technologicznej suwerenności gospodarki Unii Europejskiej
 • Popularyzacja bezpiecznych rozwiązań wykorzystujących technologię OpenRAN
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa stosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych technologii OpenRAN
 • Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie budowy i rozwoju sieci OpenRAN

Więcej informacji o projekcie na stronie www: https://www.5g-tactic.eu/.