Mężczyzna w ciemnym garniturze na ciemnym tle

Zaczynamy dyskusję o sieciach prywatnych 5G w C-bandzie

Sieci prywatne są często wskazywane jako te, których rozwój przyspieszy dzięki technice 5G. Właśnie dla sieci tej klasy planujemy zarezerwować 70 MHz z zakresu 3410-3480 MHz (tzw. blok „0”). Dzisiaj rozpoczynamy rozmowy z szeroko rozumianym rynkiem w jaki sposób przyznawać te częstotliwości sprawnie, efektywnie i przejrzyście.

Sieci 5G, dzięki niskim opóźnieniom w części radiowej i przetwarzaniu krawędziowemu (edge computing), są predysponowane do zastosowań w sieciach prywatnych, a w szczególności wspierają automatyzację przemysłu, opomiarowanie miast czy lokalną logistykę. Pozwalają przy tym na sprawniejsze zarządzanie maszynami, a życie lokalnych społeczności mogą uczynić bardziej efektywnym. Stopień wykorzystania cech sieci 5G zależy od inwencji chcących takie sieci budować. UKE z kolei chce zapewnić przyjazne i stymulujące ich rozwój warunki regulacyjne dla tego typu rozwiązań.

Podstawą działania każdej sieci są częstotliwości. Doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym operatorów sieci prywatnych, sposób budowy i obszar działania takich sieci jest zupełnie inny niż publicznych sieci ogólnokrajowych. To musi oznaczać, że i podejście do przyznawania i zarządzania częstotliwości musi być ze strony UKE inne.

Poszczególne kraje w Europie prowadzą różną politykę dotyczącą sieci prywatnych. Niektóre nie przewidują lokalnego wykorzystania (m.in. Węgry, Malta, Estonia, Bułgaria, Litwa, Austria), niektóre przyznają operatorom ogólnokrajowym pasmo z obowiązkiem współpracy z wertykalami i lokalnym biznesem, a nawet udostępnianie im swojego pasma (m.in. Francja, Czechy, Finlandia, Dania). My spoglądamy w kierunku Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, które sieciom prywatnym przydzielają dedykowane częstotliwości. W Polsce chcemy przyznawać im określoną część bloku „0”.

W ramach rozmów z rynkiem (ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej grupy przedsiębiorców różnych branż), przygotowaliśmy zestaw 10 pytań, na które chcielibyśmy poznać odpowiedź. Dotyczą one tego, komu i w jaki sposób powinno być przyznawane prawo do częstotliwości, jak sieci prywatne powinny ze sobą koegzystować, jakie obowiązki nakładać na ich operatorów oraz jakie elementy biznesu i codziennego życia można dzięki tym sieciom usprawnić. Choć z naszego punktu widzenia te pytania wydają się najważniejsze, to te swoiste prekonsultacje mają charakter otwarty i chętnie poznamy także opinie dotyczące wykorzystania bloku „0” w sieciach prywatnych wykraczające poza zarysowaną tematykę.

Sieciom prywatnym chcemy przyglądać się bardzo blisko, analizować komercyjne wdrożenia, rozmawiać z integratorami i dostawcami sprzętu, również i po to by być ośrodkiem edukującym, pokazującym ciekawe rozwiązania realnie wpływające na działanie miast i przedsiębiorstw, także w kontekście cyberbezpieczeństwa w ramach budowanego Centrum Reputacyjnego Komunikacji Elektronicznej.

Zachęcam do wyrażenia swojej opinii przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Zależy nam na opinii tych, którzy mogą chcieć takie sieci budować i eksploatować, którzy widzą nowe możliwości dzięki ucyfrowieniu swoich działań, a do tej pory nie byli zarejestrowanymi operatorami telekomunikacyjnymi oraz do tych podmiotów, które chciałyby oprzeć swoje działania gospodarcze o takie sieci.

 

Jacek Oko, Prezes UKE