Kobieta w niebieskim kostiumie na ciemnym tle

Wszyscy Jesteśmy Konsumentami

W 1983 r. międzynarodowa organizacja związków konsumenckich - Consumers International, ogłosiła 15 marca Światowym Dniem Praw Konsumenta. Jako Urząd Komunikacji Elektronicznej dbamy o nasze prawa na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zobaczcie jak.

15 marca 1962 roku prezydent John F. Kennedy, stojąc przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, wypowiedział sentencję: „Consumers, by definition, include us all (...)” – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprezentował wtedy projekt ustawy o prawach konsumentów (Kennedy's Bill of Rights) zawierający cztery podstawowe prawa do:

 • informacji,
 • bezpieczeństwa,
 • wyboru produktów i usług,
 • wyrażania opinii.

W ciągu kolejnych lat katalog został rozszerzony o kolejne prawa do:

 • zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • dochodzenia roszczeń,
 • edukacji,
 • zdrowego środowiska.

W 1983 r. na pamiątkę wystąpienia prezydenta Johna F. Kennedy'ego, międzynarodowa organizacja związków konsumenckich - Consumers International, ogłosiła 15 marca Światowym Dniem Praw Konsumenta.

W polskim prawie nie ma jednolitej definicji konsumenta. Zgodnie z Kodeksem cywilnym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W Prawie telekomunikacyjnym konsument to osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub korzystająca z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.

Przepisy i ustawowe definicje nie zawsze są proste i zrozumiałe dla każdego obywatela. Dlatego Światowy Dzień Konsumenta to dobra okazja by przypomnieć, że konsumenci to My! Kupujemy produkty, zawieramy umowy, korzystamy z usług telekomunikacyjnych, finansowych, transportowych, turystycznych, e-commerce i wielu innych.

Jesteśmy dla Was

Jako Urząd Komunikacji Elektronicznej dbamy o nasze prawa na rynku usług telekomunikacyjnych, w tym:

 • abyśmy mieli dostęp do usług telekomunikacyjnych oferowanych w dobrej jakości i po akceptowalnych cenach,
 • informujemy, jak wybrać usługi dostosowane do potrzeb i jak się chronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi,
 • wspieramy osoby o szczególnych potrzebach,
 • zapewniamy polubowne rozwiązywanie sporów,
 • podejmujemy interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
 • edukujemy konsumentów i działamy na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • wspieramy rozwój infrastruktury i usług,
 • dbamy o efektywność wykorzystania częstotliwości.

Abyście mogli nas lepiej poznać przygotowaliśmy serię filmów, w których koledzy z różnych departamentów UKE opowiedzą co robią dla nas wszystkich J Filmy będziemy zamieszczali cyklicznie w naszych mediach społecznościowych i na kanale UKE na YouTube

Przewodnik dla obywateli Ukrainy i Poradnik dla konsumentów

W tym roku na obchody Dnia Konsumenta rzuca cień tragiczna sytuacja naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy muszą walczyć o swoje prawa. Warto jednak podkreślić, że w tych trudnych czasach zjednoczyli się konsumenci z całego świata niosący pomoc i wsparcie.

Obywatelom Ukrainy przekraczającym granicę, poza wsparciem lokalowym, rzeczowym, potrzebne jest również wsparcie organizacyjne, w tym możliwość kontaktu z bliskimi, którzy zostali w kraju. Z myślą o nich przygotowaliśmy Przewodnik dla obywateli Ukrainy, gdzie znajdą podstawowe informacje o usługach telekomunikacyjnych.

Dla wszystkich konsumentów mamy też poradnik Usługi telekomunikacyjne – pytania i odpowiedzi.

Znajdziecie w nim informacje dotyczące:

 • umów i reklamacji,
 • roamingu i połączeń międzynarodowych,
 • roamingu przygranicznego,
 • zasad cyberbezpieczeństwa,
 • udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oba poradniki są dostępne również w języku ukraińskim - Посібник для громадян України oraz Питання та відповіді. Oba poradniki w języku polskim i ukraińskim znajdziecie na stronie Wszyscy jesteśmy konsumentami - Centrum Informacji Konsumenckiej (uke.gov.pl). W zakładce We are all consumers - Consumer Information Center (uke.gov.pl) dostępna również wersja w języku angielskim

Instytucje, które pomagają

Jako konsumenci mamy swoje prawa i obowiązki. W dochodzeniu tych praw pomagają nam instytucje takie jak nasz Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Transportu Kolejowego czy Europejskie Centrum Konsumenckie. Razem włączamy się w akcję informacyjną pod hasłem Wszyscy Jesteśmy Konsumentami.  Zapraszamy Was na strony naszych partnerów:

 

Na potrzeby koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę powstała strona #PomagamUkrainie To ważny adres, jeśli szukasz noclegu, pomocy humanitarnej, transportu i szeroko rozumianego wsparcia. 

 

Milena Górecka, naczelnik, Departament Polityki Konsumenckiej