Kobieta w jasnej marynarce na ciemnym tle

„Virtual World for All" - zagłosuj na nas w konkursie WSIS Prizes!

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) po raz kolejny ogłosił nabór inicjatyw do konkursu promowanie rozwiązań służących celom zrównoważonego rozwoju. W tym toku UKE zgłasza do WSIS Prizes projekt „Virtual World for All”. Zachęcamy do głosowania.

Projekt „Świat wirtualny dla wszystkich” („Virtual world for All")  składa się z dwóch modułów: „Dostępnie o bezpieczeństwie w sieci” („Online safety explained easily") oraz „Wrażliwość na niepełnosprawność” ("Sensitivity towards people with disabilities").

Pierwsze działanie to warsztaty z szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa, przygotowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną i osobach rozwijających się w spektrum autyzmu. Materiały oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i zdolności poznawczych uczestników. Pilotażowe warsztaty były prowadzone i konsultowane z uczestniczkami i uczestnikami dwóch zaprzyjaźnionych organizacji: Klubu świadomej Młodzieży, działającym przy Fundacji Autism Team oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Polskim Związku Głuchych (PZG) w Łodzi.

Drugie działanie ma na celu uwrażliwienie i rozwijanie empatii już od najmłodszych lat. W wirtualnym świecie możemy spotykać osoby z niepełnosprawnościami, nawet o tym nie wiedząc, bo korzystają one z różnych programów asystujących. Na warsztatach prezentujemy społeczny model niepełnosprawności, czyli że jeśli zniweluje się bariery, niepełnosprawność również zniknie. Pojęcie sprawności również jest płynne, każdy i każda z nas w pewnym momencie swojego życia potrzebował lub będzie potrzebować wsparcia. Na warsztatach uczymy dzieci i młodzież savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością – jak się zachować i jak mówić, żeby nie urazić oraz podstaw polskiego języka migowego.

Zarówno w pierwszym jak i drugim działaniu, opieramy się na współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, spotkanie współprowadzi Głuchy pracownik UKE, który pokazuje Kulturę Głuchych i odpowiada na pytania.

Działania obejmują całą Polskę: byliśmy już w przedszkolu pod Warszawą, szkole i przedszkolu w Łodzi, kilku WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną (PSONI) w Koszalinie i w Warszawie, niebawem wybieramy się do Gdańska, Poznania, szkół pod Łodzią i Lublinem – wszędzie tam, gdzie zostajemy zaproszeni.

Jak głosować?

Zachęcamy do głosowania! Aby oddać głos, należy zarejestrować się na stronie ITU i wskazać nominowany do nagrody projekt w kategorii C4 – Capacity building:

Virtual World for All

  • Module 1 "Sensitivity towards people with disabilities"
  • Module 2 "Online safety explained easily"

Można zagłosować tylko na jeden projekt w danej kategorii. Głosujący są zachęcani do oddania głosu w każdej kategorii, nie jest to jednak wymagane.

Głosowanie trwa do 31 marca 2024 roku

Czym są WSIS Prizes?

Konkurs World Summit on the Information Society Prizes (WSIS Prizes) został zainicjowany w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron Światowego Forum Społeczeństwa Informacyjnego o stworzenie mechanizmu oceny projektów i działań, które wykorzystują moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania zrównoważonego rozwoju. Od samego początku konkurs przyciągnął ponad 300 000 interesariuszy. WSIS Prizes jest unikalną globalną platformą do identyfikowania i prezentowania historii sukcesu w realizacji kierunków działania i celów zrównoważonego rozwoju WSIS.

To już szósty w historii konkursu projekt UKE, który przeszedł eliminacje i trafił na listę projektów nominowanych.

ITU to Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny to agencja ONZ ds. Technologii Informacyjnych i komunikacyjnych – ICT. ITU obejmuje 193 państwa członkowskie oraz około 900 firm, uniwersytetów i organizacji międzynarodowych. Związek został założony w celu ułatwienia międzynarodowej łączności w sieciach komunikacyjnych. Przydziela globalne widmo radiowe i orbity satelitarne, opracowuje standardy techniczne, które zapewniają połączenia sieci i technologii.

 

Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, naczelnik, Departament Polityki Konsumenckiej